Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 5605 448 693

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  Cukrzycowa choroba nerek

CUKRZYCA to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, zwłaszcza oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych.

OBJAWY WSKAZUJĄCE NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA CUKRZYCY ZE ZNACZNĄ HIPERGLIKEMIĄ:

• nasilona diureza (wielomocz);

• wzmożone pragnienie;

• utrata masy ciała niewytłumaczona celowym odchudzaniem;

• inne, mniej typowe objawy: osłabienie i wzmożona senność, zmiany ropne na skórze oraz stan zapalny narządów moczowo-płciowych.

BADANIA PRZESIEWOWE W KIERUNKU CUKRZYCY

W grupach ryzyka konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy, ponieważ u większości chorych nie występują objawy hiper glikemii. Badanie w kierunku cukrzycy należy przeprowadzać raz na 3 lata u każdej osoby powyżej 45. roku życia.

Ponadto, niezależnie od wieku, badanie to należy wykonać co roku u osób z następujących grup ryzyka:

• z nadwagą lub otyłością (BMI ≥ 25 kg/m2 i/lub obwód w talii ≥ 80 cm [kobiety] lub ≥ 94 cm [mężczyźni]);

• z cukrzycą występującą w rodzinie (rodzice bądź rodzeństwo);

• mało aktywnych fizycznie;

• z grupy środowiskowej lub etnicznej częściej narażonej na cukrzycę;

• u których w poprzednim badaniu stwierdzono stan przedcukrzycowy;

• u kobiet z przebytą cukrzycą ciążową;

• u kobiet, które urodziły dziecko o masie ciała > 4000 g

• z nadciśnieniem tętniczym (≥ 140/90 mm Hg);

• z dyslipidemią (stężenie cholesterolu frakcji HDL < 40 mg/dl (< 1,0 mmol/l) i/lub triglicery dów > 150 mg/dl (> 1,7 mmol/l));

• u kobiet z zespołem policystycznych jajników;

• z chorobą układu sercowo-naczyniowego.

 

PREWENCJA I OPÓŹNIANIE ROZWOJU CUKRZYCY

ORGANIZACJA OPIEKI MEDYCZNEJ NAD OSOBAMI Z CUKRZYCĄ

Źródło: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u osób z cukrzycą 2023 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u osób z cukrzycą 2023.pdf (ptdiab.pl)

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content