Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  Zostań członkiem lub wolontariuszem

.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

.

W celu zapisania się do Stowarzyszenia prosimy:

Wybierz deklarację Członkowską (Członka Zwyczajnego lub Wspierającego).
Wydrukuj, wypełnij wszystkie pola, podpisz oraz prześlij wybraną deklarację:
– mailem na adres: osod@osod.info (podpisz, zeskanuj i wyślij)
– lub pocztą na adres: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki, ul. Gen. W. Sikorskiego 123 , 41-809 Zabrze (wydrukuj, podpisz i wyślij)

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO:

Wszystkich tych, którzy chcą stać się Zwyczajnym Członkiem Stowarzyszenia, prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że Członek Zwyczajny ma między innymi prawo i zaszczyt wybierania i wybieralności do władz Stowarzyszenia. Ma także prawo zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie czy zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Prawa implikują także pewne obowiązki z których najważniejszym jest obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, czyli przynajmniej minimalne zaangażowanie się w „życie” stowarzyszenia. Członkowie Zwyczajni mają również obowiązek brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. Członkostwo ustaje zgodnie z zapisami w Statucie i uchwałami Zarządu. Dwukrotny nieuzasadniony brak obecności w Walnym Zebraniu Członków wyklucza z bycia Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia.

Zapraszamy więc do wypełniania tej deklaracji wszystkich tych, którzy mają chęć i możliwość czynnego włączenia się w życie Stowarzyszenia.

Deklaracja Członka Zwyczajnego do pobrania docpdf

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO:

Wszystkich tych, którzy nie mogą wesprzeć nas swoją bezpośrednią współpracą, jednak darzą nas sympatią, którym nie jest obojętny los ludzi dializujących się, chorujących na nerki, oczekujących na przeszczep oraz członków ich rodzin, czy opiekunów takich osób, prosimy o wstępowanie w szeregi Członków Wspierających Stowarzyszenia. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Zapraszamy do wypełnienie poniższej deklaracji wszystkich, którzy mogą wesprzeć nas swoją wiedzą i doświadczeniem jako doradca i przyjaciel.

Deklaracja członka wspierającego do pobrania docpdf

CZŁONEK HONOROWY STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie zrzesza Członków Zwyczajnych, Wspierających oraz Honorowych.

Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków/Delegatów na wniosek Zarządu. Członkowi Honorowemu przysługują prawa i obowiązki Członka Wspierającego. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie pobiera żadnych składek członkowskich!

Możesz nas wesprzeć w inny sposób, np. poprzez wolontariat, udział w wydarzeniach, promocję Stowarzyszenia aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców lub darowizny. Więcej TUTAJ

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu zapisania się do Stowarzyszenia, prosimy o kontakt telefonicznie lub mailowo.

Zapraszamy do dołączenia do grona członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki!

Razem możemy zrobić więcej dla osób z chorobami nerek!

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content