Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  Projekt edukacyjny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki

Projekt edukacyjny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki

Kampania ma na celu podniesienie świadomości Polaków na temat chorób nerek, metod ich leczenia, istotności profilaktyki oraz zachęcenie do wykonywania badań diagnostycznych.

 

Na przewlekłą chorobę nerek w różnym stopniu choruje 4,7 mln Polaków przy czym 95% chorych o tym nie wie. Jest to druga po nadciśnieniu tętniczym, najczęstsza przewlekła choroba w naszym kraju. Objawy są niespecyficzne, późne, a gdy są już widoczne to najczęściej jest już za późno na leczenie zachowawcze i potrzebne jest kosztowne leczenie nerkozastępcze. W obecnej chwili brak odpowiednio wcześnie postawionej diagnozy jest największym dramatem chorych. Aby opóźnić osiągnięcie ostatniego stadium choroby ważne są regularne badania. Wcześniejsze rozpoznanie choroby i wdrożenie leczenia może jeszcze zatrzymać lub spowolnić chorobę, a w konsekwencji zmniejszyć koszty leczenia i polepszyć jakość życia pacjentów, a nawet uratować życie wielu z nich.

CELE PROJEKTU EDUKACYJNEGO MOJE NERKI

  • Edukacja Polaków odnośnie zagrożenia PChN
  • Zwiększenie wykrywalności we wczesnych etapach PChN
  • Edukacja odnośnie korzyści nefroprotekcji
  • Edukacja pacjentów odnośnie możliwości wyboru leczenia
  • Zwiększenie ilości badań profilaktycznych
  • Zwiększenie wiedzy Polaków na temat grup ryzyka PChN
  • Dalsze lobbowanie w Ministerstwie Zdrowia odnośnie włączenia badań eGFR do badań do pracy osób z grup ryzyka
Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content