Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  Dla mediów   >  XVII Forum Organizacji Pacjentów

XVII Forum Organizacji Pacjentów

 

Z okazji Światowego Dnia Chorego w dniach 8-9 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się XVII Forum Organizacji Pacjentów, organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Wzięli w nim udział zaproszeni paneliści, a także przedstawiciele organizacji pacjentów w tym Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki, pracownicy ochrony zdrowia, wolontariusze i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Podczas inauguracji odbyło się wręczenie odznak honorowych Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” oraz nagród „Dla Zdrowia i Pacjenta”. Wyróżnienia zostały przyznane organizacjom pacjentów, które w szczególny sposób zaangażowały się w pomoc na rzecz pacjentów.

Następnie odbyło się tzw. wysłuchanie społeczne, podczas którego wybrano kilka pytań skierowanych przez organizacje pacjentów do zaproszonych gości, tj. Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Niestety, z uwagi na dużą liczbę pytań, organizatorzy wybrali zaledwie kilka zagadnień, które zostały poruszone podczas wysłuchania społecznego. Na pytanie Doroty Ligęzy o plany Ministra Zdrowia poprawiające diagnostykę i prewencję przejścia na dializy/przeszczep odpowiedział Minister Zdrowia Maciej Miłkowski. To ważne zagadnienie dotyczące problemu  diagnostyki chorób nerek ponieważ w Polsce z  4,5 mln pacjentów z chorobą nerek tylko około 250 tys o niej wie. Niewielu ma szansę na leczenie prewencyjne przed przeszczepem lub dializoterapią np. flozynami. Minister Zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił, że choroby nerek obok chorób serca są priorytetowymi zadaniami w ochronie zdrowia i przygotowane jest kilka rozwiązań służących skuteczniejszemu ich wykrywaniu.

W dalszej kolejności rozpoczął się cykl paneli dyskusyjnych, poruszających wiele różnych kwestii z zakresu tematyki zdrowotnej, w tym m.in.: „Infodemia, cyberchondria, dezinformacja i ich wpływ na zachowania zdrowotne Polaków”, „Priorytety w chorobach cywilizacyjnych” czy „Godność i jakość życia pacjenta w chorobach przewlekłych”.

Na Forum można było  wymienić się  doświadczeniami pomiędzy organizacjami pacjentów i nawiązać nowe kontakty. To było dobre miejsce do dyskusji o ważnych tematach.  Zobaczyliśmy, że głos pacjenta jest brany rzeczywiście po uwagę w działaniach nad poprawą  jakości życia pacjentów.

 

 

 

 

 

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content