Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  MOJE NERKI   >  30 LAT HUTNICZEJ FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE – PARTNERA OSMN

30 LAT HUTNICZEJ FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE – PARTNERA OSMN

23 listopada  w Krakowie – Nowej Hucie odbyły się uroczyste obchody 30-lecia działalności Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie HFOZ. Wydarzenie zgromadziło licznych gości, w tym przedstawicieli Fundatorów i władz samorządowych, osób zasłużonych dla HFOZ  oraz grono obecnych i byłych pracowników Huty, partnerów i współpracowników Fundacji. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki miało zaszczyt wspólnie świętować okrągły jubileusz HFOZ jako partner w działaniach na rzecz profilaktyki chorób nerek.

Po przybliżeniu historii HFOZ ustanowionej w 1992 r. przez ówczesną Hutę im. Tadeusza Sendzimira (obecnie będącą częścią ArcelorMittal Poland S.A.) oraz dwa największe związki zawodowe działające w Hucie: NSZZ „Solidarność” i NSZZ Pracowników HTS prezes HFOZ pan Krzysztof Stypuła podsumował dotychczasową działalność Fundacji i zaprezentował plany i zamierzenia na lata przyszłe.

Fajnym punktem wydarzenia była licytacja saksofonu altowego z już nie istniejącej Orkiestry Huty a który to podobno chciał kupić sam Fidel Kastro. Wylicytowana darowizna przeznaczona została na rzecz podopiecznych Fundacji.

Jednym z celów HFOZ jest finansowanie profilaktycznych akcji zdrowotnych a także badań specjalistycznych, pozwalających na wczesne wykrycie niektórych chorób. Co roku wspólnie HFOZ i OSMN wykonują z okazji Światowego Dnia Nerek bezpłatne badania, umożliwiające wykrycie Przewlekłej Choroby Nerek (PChN). Mieszkańcy Krakowa mogą bezpłatnie wykonać badanie poziomu kreatyniny we krwi (wraz z wyliczeniem wskaźnika GFR) dla pełnoletnich kobiet i mężczyzn.

 Jubileusz 30 lat HFOZ to piękna uroczystość. Dlatego warto docenić tych, którzy przez te wszystkie lata zrobili bardzo wiele dla zdrowia i pomocy potrzebującym.

 

Z okazji jubileuszu 30-lecia życzymy Państwu dalszych sukcesów w realizacji zamierzonych celów i dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Zarząd OSMN

 

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content