Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  Dla mediów   >  Apel_Organizacji_ Pacjentów_19.04.2023

Apel_Organizacji_ Pacjentów_19.04.2023

Apelujemy o włączenie flozyn na listę bezpłatnych leków dla seniorów 75+

Dnia 25.04.23 r. na ręce Ministra Macieja Miłkowskiego złożony został Apel środowisk pacjentów i klinicystów reprezentujących 3 powszechnie występujące schorzenia: przewlekłą chorobę nerek, cukrzycę i niewydolność serca o umieszczenie multidyscyplinarnej grupy leków, tj. flozyn (inhibitorów SGLT-2) na liście bezpłatnych leków dla seniorów 75+, pod którym podpisało się również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki.

Seniorzy to szczególna grupa chorych, w której bardzo rozpowszechnionym problemem jest wielochorobowość. Potwierdzają to dane z raportu OECD „Health at a Glance 2022”, z których wynika, że Polska jest na drugim miejscu pod względem odsetka pacjentów powyżej 65 r.ż., u których występują co najmniej 2 choroby przewlekłe – ponad 65% Polaków jest dotkniętych taką sytuacją. Jednymi z bardziej rozpowszechnionych schorzeń w Polsce, które współwystępują ze sobą i które w przypadku braku wdrożenia skutecznego leczenia niosą ze sobą katastrofalne skutki są niewydolność serca, przewlekła choroba nerek oraz cukrzyca. Rokowania pacjentów z powyższymi chorobami współistniejącymi są dramatyczne – tylko 1 na 2 z tych chorych przeżyje 5 lat.

W obliczu szalejącej inflacji, która nie omija żadnego z nas, rosnące koszty życia w jeszcze większym stopniu obciążają budżety domowe seniorów, którzy – jak wynika z badań, często zmuszeni są do rezygnacji z wykupienia części z leków z powodu braku funduszy.

Biorąc pod uwagę ogromne obciążenie polskich seniorów chorobami tj. niewydolność serca, przewlekła choroba nerek i cukrzyca, które przecież mogą być skutecznie leczone, oraz często trudną sytuację finansową tej grupy chorych widzimy zasadność poszerzenia listy bezpłatnych leków dla seniorów 75+ o leki z grupy flozyn. Zmiana ta nie będzie wiązała się z wygenerowaniem dodatkowych kosztów dla Płatnika, wręcz przeciwnie – wpływając na zmniejszenie liczby hospitalizacji, dializ czy przeszczepów nerek w konsekwencji doprowadzi do ograniczenia wydatków bezpośrednich i pośrednich związanych z opieką nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek, niewydolnością serca i cukrzycą.

 

Pełny tekst Apelu do pobrania tutaj;   Apel_Organizacji_ Pacjentów_19.04.2023

 

Apel_Organizacji_ Pacjentów_19.04.2023

 

 

 

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content