Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  MOJE NERKI   >  „DOSTĘP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ” – RELACJA Z KONFERENCJI

„DOSTĘP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ” – RELACJA Z KONFERENCJI

Zostaliśmy jako OSMN zaproszeni do udziału w konferencji, która odbyła się w Wiedniu w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2023 roku. Jej organizatorem była firma Boehringer Ingelheim. Tematyka tego spotkania dotyczyła kwestii dostępu do leczenia dla pacjentów w różnych krajach europejskich i brania pod uwagę ich głosu w podejmowaniu decyzji.

Jak się okazuje możliwości i praktyka są bardzo zróżnicowane w różnych krajach, a spotkanie w Wiedniu z udziałem około 100 przedstawicieli różnych organizacji pomagającym pacjentom było dobrą okazją, aby ustalić sposoby postępowania w tym zakresie na szczeblu europejskim. Intensywne obrady i warsztaty w tych dwóch dniach miały na celu omówienie sytuacji potrzeb i możliwości współudziału pacjentów w podejmowaniu decyzji ich dotyczących i wypracowanie wspólnej strategii w tym zakresie. Z Polski w spotkaniu wzięło udział 4 przedstawicieli organizacji pacjenckich, w tym OSMN. Wszelkie koszty związane z wyjazdem i pobytem pokrył organizator tego ciekawego wydarzenia firma Boehringer Ingelheim.

 

 

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content