Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 5605 448 693

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  MOJE NERKI   >  OPIEKA KOORDYNOWANA – Ulotka edukacyjna

OPIEKA KOORDYNOWANA – Ulotka edukacyjna

Opieka Koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej – co trzeba wiedzieć o kompleksowym leczeniu chorób przewlekłych u lekarza rodzinnego.

Prezentujemy materiał edukacyjny zawierający informacje na temat 3 obszarów terapeutycznych – przewlekłej choroby nerek, niewydolności serca i cukrzycy i ich współistnieniu u wielu pacjentów.

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z informacji zawartych w ulotce. Znajdziecie w niej najbardziej aktualne informacje o modelu opieki koordynowanej właśnie w tych trzech obszarach: nefrologii, kardiologii i diabetologii.

Wiedza o funkcjonowania modelu opieki koordynowanej przyczyni się do wyższej świadomości zdrowotnej, dostępu do sprawnej diagnostyki i bardziej skoordynowanej opieki lekarskiej tam, gdzie jest to możliwe. Z kolei świadomość współwystępowania wymienionych wyżej schorzeń da Państwu asumpt do bardziej wnikliwego i przemyślanego korzystania z opieki zdrowotnej.

 


Ulotka edukacyjna – Opieka Koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej. Kompleksowe leczenie chorób przewlekłych u lekarza rodzinnego.


 

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content