Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  MOJE NERKI   >  POSIEDZENIE PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. TRANSPLANTACJI POŚWIĘCONE EDUKACJI ZDROWOTNEJ

POSIEDZENIE PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. TRANSPLANTACJI POŚWIĘCONE EDUKACJI ZDROWOTNEJ

6 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji poświęcone edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwu pacjentów z niedoborem odporności.

Celem pierwszej części spotkania była prezentacja nowego przedmiotu w podstawie programowej dla szkół podstawowych i średnich, który od 2025 roku zastąpi Wychowanie do życia w rodzinie. Jednym z bloków tematycznych nowego przedmiotu będzie nauka o transplantacji. Głównym celem zajęć z zakresu transplantologii ma być budowanie pozytywnej postawy uczniów wobec idei przeszczepienia narządów. Ma to przełożyć się na zwiększenie liczby dawców narządów i tkanki w przyszłości.

Uczniowie mają poznać podstawowe informacje na temat przeszczepiania narządów w tym:

 • kiedy dochodzi do transplantacji
 • jakie narządy można przeszczepiać
 • kto może zostać dawcą narządów
 • jak przebiega transplantacja
 • jakie są ryzyka i korzyści związane z transplantacją

Uczestnicy spotkania podkreślali, że edukacja jest kluczowym elementem budowania świadomości społecznej na temat transplantacji. Ważne jest, aby przekazywać rzetelne informacje i rozwiewać mity narosłe wokół tej dziedziny medycyny. Edukacja powinna obejmować również kwestie etyki transplantacji oraz roli pacjenta w procesie decyzyjnym.

Program nauczania przedmiotu „edukacja zdrowotna” został podzielony na trzy etapy:

 • I etap: klasy 4-6 szkoły podstawowej
 • II etap: klasy 7-8 szkoły podstawowej
 • III etap: klasy 1-3 szkoły średniej

Zdaniem ekspertów, którzy brali udział w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji, liczba godzin przeznaczona na ten przedmiot jest zbyt mała. Postuluje się jej zwiększenie z 15 do 30 godzin w ciągu roku szkolnego.

Inne wyzwania związane z realizacją nowego przedmiotu, m.in.:

 • Brak odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli
 • Konieczność walki z mitami i uprzedzeniami na temat transplantacji
 • Połączenie edukacji na temat transplantacji z profilaktyką zdrowotną

 

Dorota Ligęza w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje zaapelowała aby połączyć tematykę transplantacji z tematyką profilaktyki. Uczenie zdrowych nawyków, zdrowego trybu życia może zapobiec w przyszłości sytuacji, gdy jedynym wyjściem będzie przeszczep danego organu.

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content