Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  MOJE NERKI   >  DZIEŃ ZDROWYCH NEREK W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU

DZIEŃ ZDROWYCH NEREK W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU

W sobotę, 25 maja 2024 roku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku wraz ze Stacją Dializ Diaverum zorganizowali Dzień Zdrowych Nerek. Wydarzenie to miało na celu podniesienie świadomości mieszkańców Włocławka i okolic na temat chorób nerek i dróg moczowych oraz ułatwienie im dostępu do bezpłatnych badań i konsultacji.

Podczas Dnia Zdrowych Nerek uczestnicy mogli:

  • Bezpłatnie pobrać krew w celu oznaczenia poziomu kreatyniny.
  • Wykonać bezpłatne badanie ogólne moczu.
  • Zmierzyć poziom glikemii za pomocą glukometru.
  • Zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi.
  • Skonsultować się z lekarzami nefrologami, personelem Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii, Poradni Nefrologicznej i Stacji Dializ Diaverum we Włocławku.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki miało zaszczyt wziąć udział w Dniu Zdrowych Nerek, zorganizowanym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Podczas wydarzenia mieliśmy możliwość zaprezentowania się przed zgromadzoną publicznością. Prezes prof. Rajmund Michalski oraz wiceprezes Dorota Ligęza poprowadzili prelekcję, w której omówili cele i działania OSMN, rodzaje wsparcia oferowanego pacjentom z chorobami nerek oraz dostępne kanały informacyjne. Ponadto podzielili się swoimi osobistymi historiami, co mamy nadzieję stanowiło inspirację i wsparcie dla innych uczestników.

Udział w Dniu Zdrowych Nerek był dla nas niezwykle cennym doświadczeniem. Umożliwił nam on dotarcie do grona nowych osób zmagających się z chorobami nerek i ich bliskich, a także podniesienie świadomości na temat tej ważnej kwestii.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować organizatorom Dnia Zdrowych Nerek za zaproszenie Stowarzyszenia do udziału w tym wydarzeniu. Doceniamy ich zaangażowanie w edukację i profilaktykę chorób nerek oraz troskę o dobro pacjentów.

 

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content