Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  MOJE NERKI   >  ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Szanowni Państwo,

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki z przyjemnością zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2024 roku (niedziela) odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki. Zebranie odbędzie w formie hybrydowej tj. stacjonarnie (Wieliczka) oraz w formie on-line poprzez aplikację Click Meeting.  Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:00. W przypadku braku quorum, drugi termin wyznaczono na godz. 13:00 tego samego dnia.

Link do spotkania otrzymają Państwo co najmniej dzień przed jego rozpoczęciem pocztą elektroniczną. Połączenie Internetowe rozpocznie się o godzinie 11:50, celem sprawdzenia jakości połączenia.

W celu potwierdzenia udziału stacjonarnego prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail osod@osod.info lub telefonicznie (tel. 501 781 723) do dnia 10 czerwca 2024.

Lista obecności zostanie sprawdzona na początku spotkania. Każdy z członków zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz miejscowość skąd pochodzi, które zostaną wpisane do protokołu i zatwierdzone przez przewodniczącego i sekretarza.

Wszystkie głosowania odbędą się w trybie jawnym. Po podjęciu uchwały każdy z członków, zgodnie z kolejnością na liście obecności, udzieli odpowiedzi „za” lub „przeciw”, co zostanie odnotowane w protokole.

Do protokołu zostanie dołączone nagranie z Walnego Zebrania Członków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Stwierdzenie quorum. (Sprawdzenie i spisanie listy obecności.)
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wraz z opinią Komisji Rewizyjnej
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
 7. Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 8. Uchwalenie absolutorium dla Zarządu za okres z wykonania przez nich obowiązków z 2023 r
 9. Uchwalenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków z 2023 r
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zachęcamy do zgłaszania tematów do dyskusji pocztą elektroniczną lub telefonicznie, co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem.

W przypadku pytań dotyczących Walnego Zebrania OSMN prosimy o kontakt z Dorota Ligęza pod numerem telefonu 501781723 oraz mailem osod@osod.info

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie Członkinie i Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.

Z poważaniem,

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki

Prezes OSMN: Rajmund Michalski                   Wiceprezes prezes: Dorota Ligęza

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content