Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  dializa   >  Priorytety w Ochronie Zdrowia 2023

Priorytety w Ochronie Zdrowia 2023

Przełomowe doniesienia kliniczne dotyczące flozyn oraz dostęp do refundacji właśnie tej multidyscyplinarnej grupy leków połączyły na nowo internę trzema dużymi jednostkami chorobowymi: cukrzycą typu 2, niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek.

Prof. Rajmund Michalski prezes OSMN na Konferencji, którą wydawnictwo Termedia zorganizowało w Zamku Królewskim w Warszawie opowiadał o problemach dializoterapii i ryzyku zamykania stacji dializ. Odwołał się do misji Stowarzyszenia OSMN i raportu AOTMiT.

 

„To co dla nas jest najważniejsze to edukacja pacjentów. Pacjenci są różni i mają różne potrzeby. Oni często patrzą na różne sprawy inaczej niż tutaj Państwo. Jesteśmy dla nich po to aby edukować i po to aby dawać nadzieję. Mówimy o trzech etapach:

I etap przed dializacyjny – bardzo ważny – nowa generacja leków – to jest b. ważne – ja tej szansy nie miałem

II etap dializacyjny – hemodializy lub dializy otrzewnowe to tutaj pacjenci oraz członkowie stowarzyszenia obawiają się że w wyniku różnych cięć i ograniczeń stacje dializ będą zamykane. W jednym z ostatnich wywiadów Pan Prof. Gellert mówił o tym, że jest ryzyko zamknięcia teraz nawet 20 stacji. Wiemy że ci pacjenci nie zostaną bez opieki, ale zamiast 5-10 kilometrów będą musieli dojeżdżać w skrajnych przypadkach nawet 150 – 200 kilometrów. To dezorganizuje życie. Oni nie będą mogli studiować ani pracować. Nam chodzi jako organizacji pacjentów aby jakość dializ i życia z dializami w oczekiwaniu na  przeszczepienie nerki była dobra i możliwie jak najlepsza

III etap transplantacyjny – tutaj znowu jest kwestia edukacji aby uświadomić pacjentom że życie po transplantacji jest zupełnie inne..

Zapoznałem się z raportem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 5 grudnia i jako organizacja pacjencka my jesteśmy bardzo dobrze przyjęliśmy go

Natomiast to, że jest możliwość zapobiegania tym chorobom i etap przeddializacyjny jest bardzo ważny.

Jest tam także zapis, który mnie zaniepokoił. Jest tam mowa, że zakłada się, że ilość pacjentów dializowanych pozostanie taka sama.

Ja się obawiam i mówi o tym też Profesor Gellert, że czeka nas tsunami takich pacjentów i te nakłady, które są przewidziane na dializy będą prawdopodobnie musiały być dużo wyższe.

Powiem takie bardzo dobre angielskie powiedzenie w kontekście chorób początkowo bezobjawowych „absence of evidence is not evidence of absence”

Już teraz zapraszamy także do Krakowa na Kopiec Kościuszki na naszą akcję edukacyjną i taki jest nasz cel, aby edukować i dawać pacjentom nadzieję.”

 

 

 

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content