Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 5605 448 693

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us

Programy lekowe – co to takiego?

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Opis programu obejmuje:

  • kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia;
  • kryteria wyłączenia z programu;
  • schemat dawkowania leków;
  • sposób podawania leków;
  • wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta do programu oraz koniecznych do monitorowania leczenia.

Aktualne załączniki do programów lekowych są publikowane wraz z każdym obwieszczeniem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych

 Koszty leczenia

Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu.

 

Placówki realizujące programy lekowe

Informacje o placówkach realizujących program w poszczególnych województwach znajdują się na stronie informacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyLekowe lub są udzielane przez pracowników poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ.

 

Jak dostać się do programu lekowego?

Po otrzymaniu specjalistycznej diagnozy lub w momencie kiedy wyczerpią się inne możliwości leczenia najczęściej pacjent jest kierowany do odpowiedniej placówki realizującej program. Chory może również we własnym zakresie zgłosić się do dowolnej takiej placówki. W celu zasięgnięcia informacji jak starać się o kwalifikację do programu najlepiej skontaktować się bezpośrednio lub telefonicznie z poradnią lub oddziałem zajmującym się programem.

Decyzję o włączeniu chorego do programu podejmuje lekarz prowadzący, pracujący w placówce posiadającej kontrakt na prowadzenie danego programu lekowego lub specjalnie powołany Zespół Koordynujący. W niektórych przypadkach wymagana jest dodatkowa konsultacja innych ekspertów.

Program lekowy B.113 „Leczenie Pacjentów z chorobami nerek” – przed rozpoczęciem dializ. (KETOSTERIL)

 „Leczenie Pacjentów z chorobami nerek” – program lekowy B.113 umożliwia terapię  pacjentów z PChN przed rozpoczęciem  dializ

  • z eGFR poniżej 30

Celem terapii jest odroczenie w czasie dializoterapii i utrzymanie jakości życia chorych.

Farmakoterapia jest tu połączona z koniecznością utrzymania diety ograniczającej dzienne spożycie białka.

W ramach programu refundowany jest preparat KETOSTERIL w tabletkach, w skład którego wchodzą ketoanalogi aminokwasów.

 

Wykaz placówek nefrologicznych

Poniżej znajdziecie Państwo listę ośrodków, które obecnie prowadzą kwalifikacje do tej terapii.

Leczenie odbywa się na terenie oddziałów nefrologii lub w przychodniach nefrologicznych wymienionych poniżej placówek medycznych.

 

MAZOWIECKIE:

Warszawa – Szpital Bielański SP ZOZ – ul. Cegłowska 80

22 5690 470 / 196, 382

 

Warszawa – Wojskowy Instytut Medyczny – ul. Szaserów 128

261 816 278

 

Warszawa – Międzyleski Szpital Specjalistyczny – ul. Bursztynowa 2

22 4735 348

 

Warszawa – Szpital MSWiA – ul. Wołoska 137

47 722 15 52

 

Ciechanów – Specjalistyczny Szpital Wojewódzki – ul. Powst. Wielkopolskich 2

23 673 05 80

 

Radom – Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego – ul. Lekarska 4

48 361 53 00

 

 

ŁÓDZKIE:

Łódź – SPOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego – ul. Pomorska 21

    oddzial.nefrologii@barlicki.pl

 

Łódź – SPOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego – ul. Kopcińskiego 23

42 201 44 00

 

MAŁOPOLSKIE:

Kraków – Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki – ul. Jakubowskiego 2

12 400 28 50

 

POMORSKIE:

Gdańsk – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – ul. Smoluchowskiego 17

58 584 47 06

 

Słupsk – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusz Korczaka – ul. Hubalczyków 1

59 846 01 13

 

PODLASKIE:

Białystok – Uniwersytecki Szpital Kliniczny – ul. Żurawia 14

85 740 94 60

 

PODKARPACKIE:

Rzeszów – Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej – ul. Lwowska 60

17 866 44 44 , 17 866 44 18

 

DOLNOŚLĄSKIE:

Wrocław – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego – ul. Borowska 213

71 73 32 500

 

ŚLĄSKIE:

Katowice – Samodzielny Publiczny Szpital im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – ul. Francuska 20-24

 

OPOLSKIE:

Opole – Uniwersytecki Szpital Kliniczny – Aleja Wincentego Witosa 26

77 452 08 14

 

LUBELSKIE:

Lublin – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPOZ – Al. Kraśnicka 100

81 537 46 97 , 81 537 41 71 , 81 537 42 61 , 81 532 26 30

Lublin – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 – ul. dr K. Jaczewskiego 8

81 718 21 21 , 81 724 46 28 , 81 724 45 38

 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE:

Olsztyn – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – ul. Żołnierska 18

89 544 42 00

 

ZACHODNIOPOMORSKIE:

Szczecin – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony – ul. Arakońska 4

91 813 96 04

 

WIELKOPOLSKIE:

Poznań – Centrum Dializ Fresenius – Al. Solidarności 36

781 447 774

 

KUJAWSKO-POMORSKIE:

Bydgoszcz – Centrum Dializ Fresenius – ul. Szpitalna 19

52 361 49 60

 

 

Wykaz wszystkich ośrodków, które posiadają kontrakt z Narodowym  Funduszem Zdrowia, można odnaleźć pod linkiem: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyLekowe

 

Aktualne załączniki do programów lekowych są publikowane wraz z każdym obwieszczeniem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych

 

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content