Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 5605 448 693

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  wydarzenia   >  Światowy Dzień Nerek 2023 – ZDROWE NERKI DLA WSZYSTKICH – Przygotuj się na nieoczekiwane, wspierając bezbronnych!

Światowy Dzień Nerek 2023 – ZDROWE NERKI DLA WSZYSTKICH – Przygotuj się na nieoczekiwane, wspierając bezbronnych!

Znaczący wpływ katastrofalnych zdarzeń, czy to o charakterze lokalnym (trzęsienia ziemi, powodzie, wojna, ekstremalne warunki pogodowe), czy też globalnym (pandemia COVID-19), wpływa na funkcjonowanie i warunki życia społeczności jako całości, powodując z definicji jedną lub więcej następujących konsekwencji: straty i skutki w ludziach, materiałach, straty ekonomiczne i środowiskowe.

Osoby dotknięte chorobami przewlekłymi, spośród których chorzy na nerki stanowią ponad 850 milionów ludzi na całym świecie, są szczególnie dotknięci tymi zakłóceniami, ponieważ możliwość dostępu do odpowiednich usług diagnostycznych, leczenia i opieki jest poważnie zagrożona.

Wiadomo, że choroby niezakaźne, do których należą choroby układu krążenia, cukrzyca, rak, nadciśnienie, przewlekłe choroby płuc i przewlekłe choroby nerek, są głównymi przyczynami zgonów i niepełnosprawności na całym świecie, w krajach o średnich dochodach. W nagłych przypadkach ta kohorta społeczności należy do najbardziej narażonych w populacji ze względu na ciągłe zapotrzebowanie na konsekwentnie skoordynowaną opiekę – opiekę, która często trwa przez całe życie i obejmuje kompleksowe leczenie.

W ostatnich latach pandemia COVID-19 stanowiła wyraźny przykład wyzwań, przed którymi stoją systemy opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia podstawowych usług zdrowotnych pacjentom z chorobami niezakaźnymi.

Wpływ COVID-19 na system opieki zdrowotnej dodatkowo obciążył tę wrażliwą populację, która musiała radzić sobie z ryzykiem zarażenia się podczas wizyt w placówkach służby zdrowia, a nawet z zawieszeniem lub odwołaniem opieki niezwiązanej z COVID-19 z powodu ograniczeń wydolności służby zdrowia i zasad bezpieczeństwa. Służby zdrowia walczyły o zapewnienie dostępu do ciągłej liczby nowych przypadków chorób niezakaźnych wymagających diagnozy, leczenia i opieki.

Wreszcie pandemia COVID-19 pogorszyła i tak już niewystarczające globalne zaangażowanie polityczne w zakresie zdrowia zwłaszcza chorób niezakaźnych. Choroby niezakaźne są zbyt często błędnie postrzegane jako wynik złych wyborów dotyczących, stylu życia. Deficyty polityczne są potęgowane przez alokację niewystarczających funduszy na opiekę zdrowotną, które skupiają się na leczeniu, a nie profilaktyce,  z wyjątkiem tylko kilku uznanych chorób niezakaźnych – chorób układu krążenia, raka, cukrzycy i przewlekła choroba układu oddechowego. Szacuje się jednak, że 55% globalnego obciążenia chorobami niezakaźnymi przypisuje się chorobom spoza tej grupy, takim jak choroby nerek. Co więcej, obciążenie tymi czterema bardziej uprzywilejowanymi chorobami niezakaźnymi zwiększa się w obecności choroby nerek, często współistniejącej.

#wordkidneyday #światowydzieńnerek

 

 

2023 WKD Theme

 

 

 

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content