Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  Dla mediów   >  Zawiadomienie o Walnym Zebraniu 2023

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu 2023

 

Szanowni Państwo

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki (OSMN) działając na podstawie Statutu: rozdz. IV, § 4, p. 1, p. 2 zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków na 18 czerwca 2023 roku na godzinę 18:00. Zebranie odbędzie się w formie on-line poprzez aplikację Zoom. W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 19.00.

 

 

   Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
 4. Sprawdzenie i spisanie listy obecności.
 5. Przedstawienie porządku obrad.
 6. Podsumowanie pracy Stowarzyszenia za okres działalności.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wraz z opinią Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
 9. Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2022 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków z 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania członkostwa honorowego Iwonie Mazur na wniosek Zarządu.
 15. Dyskusja nad Statutem i zmianami w Zarządzie.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.

 

 

Jeśli mają Państwo tematy do przedyskutowania podczas Walnego Zebrania prosimy zgłosić pocztą internetową lub telefonicznie – co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem.

 

 

W załączniku wszyscy Członkowie otrzymali:

1) Zawiadomienie o Walnym Zebraniu na dzień 18 czerwca 2023 w wersji pdf.

2) Sprawozdanie finansowe za rok 2022 OSOD – wprowadzenie

3) Sprawozdanie finansowe OSOD 2022 dla jednostki OP

4) OSMN_2023_wydruk SOF – 1

 

Link do Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki Tekst jednolity z dnia 18.01.2023 Statutu-Stowarzyszenia-Moje-Nerki.pdf

 

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki Serdecznie zaprasza wszystkie Członkinie i Członków do wzięcia udziału w Zebraniu

 

Z poważaniem

Prezes OSMN prof. Rajmund Michalski

V-ce prezes Iwona Mazur

V-ce prezes Dorota Ligęza

 

 

 

 

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content