Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  MOJE NERKI   >  Konferencja NEFRO 2023 – Razem dla nerek

Konferencja NEFRO 2023 – Razem dla nerek

27 października odbyła się w Warszawie Konferencja NEFRO 2023 – Razem dla nerek – pierwsza konferencja zrzeszająca specjalistów z zakresu nefrologii, dietetyki klinicznej oraz pacjentów nefrologicznych. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął prof. Ryszard Gellert – Krajowy konsultanta ds. nefrologii oraz prof. Stanisław Niemczyk – Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii w Wojskowym Instytucie Medycznym. Wydarzenie to zostało również objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Nefrologicznych „Moje nerki”, Fundacji Nadzieja dla Zdrowia, zaś partnerem edukacyjnym była firma Fresenius Kabi Polska.

W konferencji wzięło udział ponad 85 uczestników i przedstawicieli środowiska medycznego. Liczni eksperci, decydenci oraz osoby z organizacji pacjentów dyskutowali o przewlekłej chorobie nerek, która dotyka blisko 4,5 mln osób w Polsce. Podkreślono, jak ważne jest leczenie zachowawcze, którego celem powinno być zatrzymanie choroby na możliwie najwcześniejszym etapie. Eksperci jednogłośnie uznali, że w prawidłowej terapii w pierwszej kolejności powinno zostać wdrożona właściwa dieta z ograniczeniem ilości spożywanego białka. Poruszono także temat programu lekowego, który obowiązuje od marca 2021 roku. Wejście terapii na listę refundacyjną to pozytywna zmiana dla pacjentów nefrologicznych, jednak w obecnym brzmieniu stwarza też wiele barier, które należy koniecznie wyeliminować. Niezbędne jest poszerzenie dostępu do terapii i uproszczenie kryteriów, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z możliwości odroczenia dializ, co przyniesie korzyści zarówno pacjentom, jak i całemu systemowi opieki zdrowotnej – komentowali eksperci.

Do grona prelegentów zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

 • mgr Julia Balon, Oddział Kliniczny Nefrologii, Dializoterapii i Transplantologii, SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • dr Hanna Bartosik, Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 • dr Katarzyna Błądek, Fresenius Medical Care, centrum dializ wraz z poradnią nefrologiczną w Poznaniu
 • Ryszard Gellert, Konsultant krajowy ds. nefrologii
 • dr Rafał Hulak, Oddział Kliniczny Nefrologii, Dializoterapii i Transplantologii, SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • dr hab. Magdalena Jankowska, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 • dr Małgorzata Kaczkan, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 • Magdalena Krajewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
 • Katarzyna Krzanowska, Oddział Kliniczny Nefrologii, Dializoterapii i Transplantologii, SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • dr Agnieszka Makówka, Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytety Medycznego w Łodzi
 • Sylwia Małgorzewicz, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 • dr Przemysław Miarka, Oddział Kliniczny Nefrologii, Dializoterapii i Transplantologii, SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Rajmund Michalski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Nefrologicznych „Moje nerki”
 • Stanisław Niemczyk, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 • Michał Nowicki, Kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
 • dr Agnieszka Płuciennik , Oddział Kliniczny Nefrologii SPZOZ, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi
 • Andrzej Więcek, Kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, SPSK w Katowicach

 

Podczas wydarzenia został udostępniony apel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Nefrologicznych w sprawie uproszczenie kryteriów i tym samym poszerzenie dostępu do programu lekowego B 113, dla chorych z przewlekłą chorobą nerek przed dializą. Apel uzyskał poparcie zebranych ekspertów. i został wysłany do Ministerstwa Zdrowia. Eksperci jednogłośnie uznali, że terapia ta jest bezpieczna, skuteczna, a przede wszystkim potrzebna szerszej grupie pacjentów.

Wystąpienia i dyskusje podczas konferencji przyniosły wiele cennych, merytorycznych i inspirujących wniosków. Spotkanie pokazało także, jak bardzo wskazane  jest kontynuowanie dialogu przedstawicieli z różnych środowisk w celu podniesienia  jakości terapii pacjenta z przewlekłą chorobą nerek.

Wszystkim zaproszonym gościom, słuchaczom i prelegentom – jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu!

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content