Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 5605 448 693

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  OSMN   >  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki

W dniu 18.01.2023 roku w formie zdalnej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki. Obrady skupiły się głównie na dyskusjach i głosowaniu nad zmianą Statutu.

Przewodniczący zebrania prof. Rajmund Michalski poinformował o konieczności wprowadzenia dalszych modyfikacji do projektu Statutu w związku z wymogami przedstawionymi przez referendarza Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w zarządzeniu z dnia 07 listopada 2022 r.

W związku z tym przedstawił projekt tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia, który został też uprzednio przesłany członkom Stowarzyszenia wraz z zaproszeniem na zebranie.

Członkowie biorący udział w Walnym Zebraniu nie zgłosili żadnych uwag do zaproponowanego tekstu Statutu i przyjęli Statutu OSMN w zaproponowanym brzmieniu.

Kolejnym krokiem jest przesłanie Statutu wraz z odpowiednimi dokumentami do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia.

 

 

 

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content