Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  Dla mediów   >  PChN w centrum uwagi – pacjenci apelują do MZ

PChN w centrum uwagi – pacjenci apelują do MZ

W odpowiedzi na rosnące potrzeby pacjentów z przewlekłą chorobą nerek organizacje pacjenckie – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki oraz Fundacja Nadzieja Dla Zdrowia – zaapelowały do Ministra Zdrowia o wprowadzenie zmian w programie terapeutycznym „leczenie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek”. Założeniem terapii jest zastosowanie w pierwszej kolejności właściwej diety. Poszerzenie dostępu do tej terapii pozwoliłoby na większe zaangażowanie w profilaktykę oraz odroczenie konieczności wdrożenia bardziej radykalnych i kosztowniejszych dla systemu opieki zdrowotnej metod leczenia.

Program lekowy dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek obowiązuje od marca 2021 roku. Wejście terapii na listę refundacyjną to pozytywna zmiana dla pacjentów nefrologicznych, zwłaszcza tych, którzy widzą w niej szansę na odroczenie dializ i poprawę jakości życia.

„Obecny program lekowy dotyczący przewlekłej choroby nerek stwarza wiele barier dla pacjentów, które należy koniecznie wyeliminować. Niezbędne jest poszerzenie dostępu do terapii i uproszczenie kryteriów, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z możliwości odroczenia dializ, co przyniesie korzyści zarówno pacjentom, jak i całemu systemowi opieki zdrowotnej” – twierdzi prof. dr. hab. Rajmund Michalski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki.

Większość województw ma ośrodek z kontraktem (ponad 50 placówek), ale kryteria realizacji programu bardzo ograniczają możliwości zakwalifikowania do niego pacjentów. Środowisko ekspertów medycznych uważa terapię za bezpieczną i zdefiniowało punkty, których zmiana w znaczący sposób uprościłaby prowadzenie programu lekowego B.113 w praktyce klinicznej. Pierwotnie program miał objąć znacznie większą liczbę czyli ok. 1000 pacjentów. W stosunku do stanu obecnego, oznacza to, że min 20 razy tyle osób miało uzyskać możliwość odroczenia dializ, lepszą jakość życia, oraz możliwość doczekania przeszczepu nerki. Należy podkreślić, że osoby najbardziej zdeterminowane do podjęcia terapii to ludzie aktywni, w średnim wieku, w którym terapia może pomóc zachować im pracę i samodzielność.

Wykrywalność tej choroby, szczególnie w Polsce jest bardzo niewielka. Świadczy o tym fakt, że 95 proc. chorych nie jest tego świadoma. Choroby nerek najczęściej są bezobjawowe, lub dają jedynie niecharakterystyczne objawy takie jak np. łatwe męczenie się i ogólne osłabienie. Dlatego pozostają one długo niezauważone a kiedy zostaną wreszcie rozpoznane na skuteczne leczenie jest już za późno. W Polsce mamy ponad 4,5 miliona osób z przewlekłą chorobą nerek (PChN), a 80 tysięcy z nich rocznie umiera. Liczba pacjentów wymagających przeszczepu nerki wg. Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku ma się podwoić. W Polsce rocznie leczenie dializami rozpoczyna średnio 6 tysięcy osób. Już w roku 2030 liczba pacjentów dializowanych może przekroczyć 30 tys. dlatego leczenie zachowawcze PChN staje się coraz bardziej istotne, szczególnie w rozwoju jej ostatniego stadium.

W celu zdobycia dodatkowych informacji na temat adresów placówek, w których pacjenci mogą szukać informacji na temat objęcia refundowanym leczeniem w okresie przed dializą, można szukać na stronie stowarzyszenia www.moje-nerki.pl.

 

Tags:
Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content