Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  MOJE NERKI   >  PROF. MAGDALENA KRAJEWSKA CZŁONKIEM HONOROWYM OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA MOJE NERKI

PROF. MAGDALENA KRAJEWSKA CZŁONKIEM HONOROWYM OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA MOJE NERKI

W dniu 16 czerwca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Członków  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki (OSMN). Podczas Walnego Zebrania 16 czerwca 2024 r. podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego prof. Magdalenie Krajewskiej. Wniosek o nadanie tego tytułu złożył Zarząd Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zebrania Rajmund Michalski przedstawił zebranym argumentację za przyznaniem prof. Magdalenie Krajewskiej tytułu Członka Honorowego. Podkreślił jej wybitne osiągnięcia naukowe i znaczący wkład w rozwój nefrologii w Polsce. Zwrócił również uwagę na jej zaangażowanie w działalność na rzecz pacjentów z chorobami nerek oraz jej chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Iwona Mazur – założycielka Stowarzyszenia i obecnie Członek Honorowy podkreślając swoje pozytywne doświadczenia ze współpracy z panią Profesor poparła wniosek Zarządu. Dorota Ligęza zastępczyni prezesa wyraziła uznanie dla prof. Magdaleny Krajewskiej za życzliwość, empatię i oddanie pacjentom.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia  jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu prof. Magdalenie Krajewskiej godności Członka Honorowego.

Uroczyste wręczenie dyplomu Członka Honorowego Profesor Magdalenie Krajewskiej odbyło się podczas XXVIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Naukowego w Lublinie. Prezes OSMN, przed jedną z sesji naukowych, dokonał tego aktu w obecności wszystkich zgromadzonych gości. Profesor Krajewska była mile zaskoczona tym wyróżnieniem. Przy okazji składamy podziękowanie za wszelką pomoc okazaną dla ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki.

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content