Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  MOJE NERKI   >  RAPORT IPPEZ – PACJENT W POLSKIM SYSTEMIE ZDROWIA

RAPORT IPPEZ – PACJENT W POLSKIM SYSTEMIE ZDROWIA

W ramach XVIII Forum Organizacji Pacjentów (FOP) przedstawiono raport „Pacjent w polskim systemie zdrowia – 2024”, który powstał z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Publikacja jest uzupełnieniem rozmów i debat o systemie ochrony zdrowia, jakie prowadzone są w ramach FOP, zbierającą w jednym miejscu aktualne potrzeby, uwagi i opinie organizacji pacjentów dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce.    

 Raport „Pacjent w polskim systemie zdrowia – 2024”, oparty na opinii kilkudziesięciu polskich organizacji pacjenckich zbiera istotne spostrzeżenia dotyczące stanu polskiego systemu ochrony zdrowia, który w zdecydowanej większości oceniany jest przez pacjentów przeciętnie, nierzadko też negatywnie. W opublikowany podczas konferencji raporcie organizacje wskazują na konieczność dokonania istotnych zmian.

Najważniejsze wnioski z raportu. Według zebranych opinii najbardziej palącymi problemami wymienianymi przez organizacje są kolejki do świadczeń zdrowotnych, braki kadrowe oraz nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej. Dodatkowo, wymienia się także wyzwania związane z dostępem do opieki specjalistycznej oraz problem finansowania, w tym kwestie związane z refundacją leków. Wiele organizacje zwróciło uwagę na brak dostępu do nowoczesnych terapii dla pacjentów. Również dostęp do technologii medycznych, oceniany jest jako przeciętny lub słaby.

Pilna potrzeba edukacji zdrowotnej. Warto zwrócić uwagę, że organizacje pacjentów zwracają na pilną potrzebę edukacji zdrowotnej, a najważniejszym obszarem wymagającym odpowiedniej opieki zdrowotnej to obszar zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Równie ważnymi problemami są także konieczność walki ze smogiem oraz profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych.

Potrzeba kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia. Jednym z głównych wniosków płynących z raportu jest potrzeba kompleksowej reformy systemu, uwzględniającej zarówno poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych, jak i zapewnienie lepszych warunków pracy dla personelu medycznego. Kluczową rolę w procesie reformy odgrywać będzie współpraca z organizacjami pacjenckimi, które posiadają bezcenną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań pacjentów.

 Więcej materiałów w biurze prasowym: https://ippez.prowly.com/290177-pacjent-w-polskim-systemie-ochrony-zdrowia-2024

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content