Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 5605 448 693

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  Dla mediów   >  XVIII FORUM ORGANIZACJI PACJENTÓW 7-8 LUTU 2024

XVIII FORUM ORGANIZACJI PACJENTÓW 7-8 LUTU 2024

W ramach obchodów Światowego Dnia Chorego już od 2007 r. odbywa się, Forum Organizacji Pacjentów organizowane dla ponad 200 organizacji z całej Polski oraz wielu zaproszonych gości.

Jest to największa i jednocześnie najstarsza  konferencja skierowana do środowiska organizacji pacjentów reprezentujących chorych w różnych obszarach terapeutycznych. Dzięki czemu Forum jest skuteczną płaszczyzną wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi w różnych obszarach ochrony zdrowia oraz sprzyja dyskusji nad systemowymi rozwiązaniami służącymi poprawie jakości życia pacjentów.

Podczas Forum Pacjentów dyskutowano o najważniejszych wyzwaniach i potrzebach w ochronie zdrowia z perspektywy pacjentów, o ich oczekiwaniach, nadziejach, najpilniejszych potrzebach.

Partnerami w dyskusjach byli przedstawiciele polityki zdrowotnej państwa, m. in. Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta i eksperci.

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz prezesowi ks. dr Arkadiuszowi Nowakowi, Przewodniczącemu Rady Organizacji Pacjentów przy Ministerstwo Zdrowia za zaproszenie. Gratulujemy świetnej organizacji wydarzenia

Wprawdzie temat nerek nie był bezpośrednio poruszany ale wiele dyskusji służyło poprawie jakości życia pacjentów; leczeniu, profilaktyce czy edukacji i zwiększaniu świadomości społecznej. Wartością dodatkowa spotkania dla organizacji pacjenckich była możliwość integracji i wymiany doświadczeń co w efekcie służy poprawie działań na rzecz poprawy jakości opieki nad pacjentów.

Minister Zdrowia, Pani Izabela Izabela Leszczyna w wystąpieniu podkreślała: „Chcę, żeby w centrum mojego działania był pacjent. Priorytetów mam wiele: jest wśród nich profilaktyka, onkologia, psychiatria dziecięca i dla dorosłych”.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec mówił o niepokojących sygnałach związanych z naruszaniem praw pacjentów w Polsce, ktorym udzielane są świadczenia niezwiązane z aktualną wiedzą medyczną i przez osoby bez odpowiednich kompetencji. W rozmowie z Po pierwsze pacjent mówił o kampanii „Wymagaj jakości”, która ma uświadomić pacjentów, aby wybierali te placówki medyczne, które stawiają sobie za cel najwyższy standard udzielania świadczeń zdrowotnych.

Została przedstawiona prezentacja ciekawego raportu „Polki i Polacy a choroby i zdrowie”. Odpowiada on na pytanie, jakich schorzeń boimy się w kraju nad Wisłą i co z tym robimy.

Ważne tematy wydarzenia to min;

– profilaktyka,

– rozwiązania antynikotynowe,

– szczepienia ochronne,

– szeroko pojęta edukacja społeczna,

– innowacje w lekach i terapiach w najbliższych programach lekowych,

– wsparcie dla chorych przewlekle,

– „Endometrioza – problem zdrowotny kobiet, którego nie znają lekarze”,

– choroby zakaźne

– leki psychiatryczne i problem odstawiania leczenia z powodu dezinformacji w Internecie.

 

Dorota Ligęza – Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki, chciała się dowiedzieć, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia zachęcą społeczeństwo do bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie przewlekłej choroby nerek. Marek Augustyn uważa, że opieka koordynowana w zakresie przewlekłej choroby nerek jest ważna. Również Marek Kos podkreślił, że opieka koordynowana objęła już takie obszary jak kardiologia, endokrynologia. Ekspert wyraził opinię, że piramida świadczeń powinna być inaczej skonstruowana, bo obecnie największe środki są przekazywane do szpitali, a nie do POZ, gdzie ważna jest profilaktyka.

Prof. Rajmund Michalski – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki zadał pytanie:  Czy jako kraj jesteśmy zabezpieczeni lekowo na wypadek wojny? Wiceminister Miłkowski jest zdania, że ten proces nie jest zapewniony w żadnym kraju, co było widoczne w czasie pandemii. Obecnie kraj jest zabezpieczony, jest duża produkcja. Jedynym rozwiązaniem jest wyprodukowanie leków na zapas.

 

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content