Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  dializa   >  SPOTKANIE NOWEJ MINISTER ZDROWIA KATARZYNY SÓJKA Z ORGANIZACJAMI PACJENTÓW

SPOTKANIE NOWEJ MINISTER ZDROWIA KATARZYNY SÓJKA Z ORGANIZACJAMI PACJENTÓW

Nowa Minister Zdrowia Katarzyna Sójka spotkała się 18.08.2023 r. z organizacjami pacjentów przy Radzie Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia i Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta aby wysłuchać ich postulatów. Na spotkaniu obecni byli wszyscy wiceministrowie, Rzecznik Praw Pacjenta, dyrektorzy departamentów i pracownicy Ministerstwa Zdrowia. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki jako członek Rady Organizacji Pacjentów przy RPP reprezentowane przez wiceprezes Dorotę Ligęza i członkinię Iwonę Michalską skorzystało z zaproszenia i uczestniczyło w spotkaniu.

Pani Minister zapewniła o kontynuacji realizowania dotychczasowej Strategii współpracy wypracowanej przez środowiska i organizacje pacjentów oraz liczy nadal na aktywną działalność i współpracę z obiema radami.

Wskazała, że pacjenci są dla niej najważniejsi a pozycja pacjenta w systemie ochrony zdrowia musi się wzmocnić. Liczy na zaangażowanie pacjentów i organizacji ich reprezentujących w wypracowaniu właściwych rozwiązań, poprawiających stan, jakość i dostępność do ochrony zdrowia w Polsce. Chce spotykać się z pacjentami w zawężonych gronach połączonych takimi samymi problemami aby szerzej je omówić i wypracować konkretne rozwiązania .

Powiedziała również, że takie spotkania są ważne i należy wspólnie działać, bo wszyscy jesteśmy pacjentami. Dlatego też organizacje pacjentów były pierwszą tak dużą grupą z którą, pani Minister formalnie się spotkała po objęciu funkcji.

Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania się pani Minister z organizacjami a ich liderzy w trakcie mogli przedstawić swoje postulaty.

Nasza organizacja również przekazała apel, który wskazuje jakie są konieczne zmiany w polskiej nefrologii aby zapewnić lepszą opiekę pacjentom z PChN.

Apelujemy przede wszystkim o:

„Wprowadzenie opieki koordynowanej dla pacjentów z PChN, która ma m.in. na celu:

– Usprawnienie wytwarzania i utrzymania dostępu naczyniowego do dializ.

– Sprawniejszą i szybszą ścieżkę badań przygotowujących do przeszczepienia nerki, co zwiększy liczbę pacjentów na Krajowej Liście Oczekujących.

– Szerszy dostęp do farmakoterapii.

– Polepszenie profilaktyki i zwiększenie wykrywalności chorób nerek oraz wzrost znaczenia badań przesiewowych w kierunku chorób nerek w POZ.

Podczas wydarzenia wybrzmiał problem który szczególnie nas zainteresował bo spotykamy się z nim wśród naszych pacjentów z chorobą nerek. Chodzi o system orzekania o niepełnosprawności. Po 20 latach pacjenci zostają „uzdrowieni” i zostają bez świadczeń a nie są oni w stanie pracować. Czasami taka osoba wygląda na zdrową i tej niepełnosprawności nie widać . Mówiono też o wdrażaniu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, Planu Alzheimerowskiego oraz o dostępności do leków i świadczeń zdrowotnych .

Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Ministerstwie Zdrowia w Warszawie

Ministerstwo Zdrowia

Rzecznik Praw Pacjenta

Apel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki w sprawie koniecznych zmian w polskiej nefrologii

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content