Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  OSMN   >  Warsztaty edukacyjne w Bratysławie

Warsztaty edukacyjne w Bratysławie

Hasło spotkania brzmiało – „Kidneys – Diabetes” czyli  w wolnym tłumaczeniu – Rada dla pacjentów chorych na serce, nerki, cukrzycę.

 

W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób; z Polski, Węgier, Słowenii, Litwy, Łotwy Austrii, Rumuni, Czarnogóry, Niemiec. Były to głównie organizacje pacjentów w tym Artur z OSMN.

 

Spotkanie dotyczyło chorób serca, nerek oraz cukrzycy. Głównym zagadnieniem było wykazanie, że pomiędzy trzema powyższymi schorzeniami istnieją  powiązania i wszystkie te choroby występują w ścisłym związku i mają na siebie wzajemne  oddziaływanie.

 

Omawiano poszczególne schorzenia oraz problemy jakie im towarzyszą. Wykazano wpływ chorób nerek i cukrzycy na serce oraz inne powiązania pomiędzy tymi chorobami.

 

Tematem wiodącym był też  wpływ odpowiedniej diety na poszczególne schorzenia. Poruszano kwestie dotyczące edukacji pacjentów w chorobach serca, nerek oraz cukrzycy. Było tam wiele osób, których te zagadnienia bezpośrednio dotyczyły (dializowanych, po przeszczepieniu nerki, z chorobami serca, cukrzycą itd.).

 

Każde temat wymagał udziału wszystkich uczestników. Forma warsztatów z podziałem na grupy pozwalała na wyrażanie swojego zdanie w zadanej sprawie.  Wszystkie uwagi zapisywano na tablicach, a następne formułowano wspólne wnioski.

 

Kolejnym panel rozmów i dyskusji dotyczył udziału oraz sposób działania poszczególnych organizacji pacjentów w konkretnych krajach. Po kolei przedstawiciele organizacji wyjaśniali jak funkcjonują oraz co udało się im zrobić. Omawiano problemy występujące w kontaktach  lekarzy z pacjentami oraz problemy dotyczące organizacji pacjentów i trudności z którymi się borykają na co dzień.

 

Podsumowując,  można uznać, że cała dwudniowa konferencja była bardzo udana, pozwoliła na wymianę doświadczeń pacjentów oraz ich organizacji z poszczególnych państw oraz wykazanie różnic i podobieństw problemów, z którymi mamy do czynienia.

 

Podkreślenia wymaga fakt doskonałej organizacji całego wydarzenia i życzliwości organizatorów okazanej w stosunku do wszystkich uczestników.

 

Organizatorem spotkania był BOEHRINGER INGELHEIM REGIONAL CENTER VIENNA.

 

 

 

 

 

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content