Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 5605 448 693

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  MOJE NERKI   >  BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA LEKÓW

BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA LEKÓW

W imieniu platformy LEKI.PL zwracamy się do Państwa z istotnym tematem, który dotyczy nas wszystkich – BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA LEKÓW.

Leki.pl w ramach swojej misji edukacyjnej przeprowadzili obszerne badanie, mające na celu zrozumienie, jak Polacy postrzegają i reagują na działania niepożądane leków. Ankieta objęła 1000 respondentów i wykazała znaczące braki w ich wiedzy na temat skutków ubocznych leków. Okazało się, że wielu pacjentów ma trudności z identyfikacją i odpowiednią reakcją na skutki uboczne stosowanych leków.

Więcej informacji na temat wyników ankiety znajdą Państwo pod linkiem:

https://leki.pl/…/co-polacy-wiedza-o-dzialaniach…/

Na platformie leki.pl znajduje się formularz do zgłaszania działań niepożądanych leków, który znacząco ułatwia pacjentom reagowanie na takie negatywne skutki stosowania niektórych lekarstw.

 

Pacjenci często nie wiedzą, co robić, w sytuacji wystąpienia skutku ubocznego, dlatego autorzy ankiety starają się wyjść im naprzeciw. Formularz znajduje się pod linkiem: https://leki.pl/lp/bezpieczne-leki/.

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content