Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 5605 448 693

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  hemodializa   >  DOROCZNY SZCZYT I ZGROMADZENIE OGÓLNE EKPF W 2023 R. ODBYŁO SIĘ W LIMASSOL NA CYPRZE

DOROCZNY SZCZYT I ZGROMADZENIE OGÓLNE EKPF W 2023 R. ODBYŁO SIĘ W LIMASSOL NA CYPRZE

EKPF czyli Europen Kidney Patiens Federation zrzesza organizacje wspierające pacjentów z chorobami nerek.

 

W tym roku w dniach 19 i 20 października nasza organizacja wzięła udział w spotkaniu podsumowującym rok pracy. W pierwszym dniu prelegenci z różnych organizacji i firm farmaceutycznych przedstawili nam różne prezentacje, które poruszały takie tematy jak:

– domowe hemodializy – zakres stosowania na świecie

– schematy immunosupresji po przeszczepie

– rozwój w kwestii biobanków i nefrogenetyki – przegląd na przykładzie badań na Cyprze

– Biobank czyli program, który pomaga naukowcom badać, w jaki sposób geny, środowisko i styl życia mogą wpływać na zdrowie człowieka

– Bookdialysis.com – sposób na podróże dla osób dializowanych

– redukcja nierówności w leczeniu i opiece dla pacjentów z chorobami nerek na świecie

– wpływ niedoborów personelu pielęgniarskiego na pacjentów

– istotność świadomości i zaangażowanie pacjentów w proces leczenia

– dializy gościnne

– proces transplantacji – koncentracja na pacjencie i dawcy a nie tylko na organie.

W drugim dniu odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników, zatwierdzające finanse i zmiany w statucie wymagane prawem.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów z 17 krajów europejskich, pracownicy służby zdrowia, oddani współpracownicy oraz wybitni urzędnicy cypryjskiego Ministerstwa Zdrowia.

 

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content