Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek (PChN) oraz ich bliskich, pomagamy im uporać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność leczenia zachowawczego, zmiany stylu życia czy terapii nerkozastepczej.

+48 501 781 723

osod@osod.info
ul. Wilczy Stok 12; 30-237 Kraków

Aktualności

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

+48 501 781 723

osod@osod.info

ul. Wilczy Stok 12

30-237 Kraków

Follow Us
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki  >  MOJE NERKI   >  KOLEJNE INNOWACYJNE TERAPIE NA LIŚCIE DARMOWYCH LEKÓW DLA DZIECI I SENIORÓW

KOLEJNE INNOWACYJNE TERAPIE NA LIŚCIE DARMOWYCH LEKÓW DLA DZIECI I SENIORÓW

Na opublikowanej liście darmowych leków dla dzieci do 18. r.ż. oraz seniorów powyżej 65. r.ż. znajduje się ponad 4 tys. produktów leczniczych, w tym innowacyjne terapie stosowane w leczeniu cukrzycy, niewydolności serca i przewlekłej choroby nerek. Z leków będzie mogło skorzystać ponad 8 mln seniorów. Sprawdź, kto może się o nie ubiegać.

 

Program dostępu do bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż. oraz osób powyżej 65. r.ż. realizowany jest na tych samych zasadach co istniejący program 75+. Aby osoby ze wskazanych grup wiekowych mogły otrzymać leki bezpłatnie, muszą być spełnione dwa warunki:

  1. należy mieć poniżej 18 r.ż. oraz powyżej 65 r.ż. – liczy się dzień urodzenia,
  2. przyjmowane leki, muszą znajdować się na liście refundacyjnej w danym wskazaniu.

Równocześnie recepta musi być oznaczona symbolem „S” w polu „kod uprawnień dodatkowych” (warto na to zwracać samemu uwagę, gdyż brak oznaczenia uniemożliwi farmaceucie wydanie leku nieodpłatnie).

 

Co oznacza, że lek jest bezpłatny?

Każdej ubezpieczonej osobie przysługują z reguły zniżki na leki refundowane, które przepisywane są przez lekarza na receptę. Leki refundowane mogą być objęte ryczałtem – czyli stałą kwotą zniżki albo odpłatnością 30 proc. lub 50 proc. Natomiast od 01 września osoby, które nie ukończyły 18 lat oraz skończyły 65 lat, mogą otrzymać wybrane leki bezpłatnie, w ramach obowiązującej listy leków refundowanych. Nie oznacza to, że wszystkie leki dostępne w aptece są darmowe dla seniorów.

Kto może wystawić receptę na leki bezpłatne?

Receptę z symbolem „S” może wystawić:

  • lekarz rodzinny,
  • pielęgniarka POZ – uprawniona do wystawiania recept,
  • lekarz specjalista np. nefrolog, kardiolog,
  • lekarz emerytowany dowolnej specjalności (wyłącznie dla siebie albo małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych).

 

Nowości lekowe dla seniorów

Według danych, w Polsce ponad 65 proc. osób powyżej 65. roku życia cierpi na co najmniej dwie choroby przewlekłe[1]. Do najczęstszych zaliczamy: przewlekłą chorobę nerek (4,5 mln chorych), cukrzycę (3 mln) i niewydolność serca (1,2 mln). Współistnienie wymienionych chorób zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia, które stanowią główną przyczynę śmierci Polaków. Nowoczesne terapie umożliwiają skuteczne leczenie pacjentów dotkniętych przewlekłymi chorobami cywilizacyjnymi, a dzięki umieszczeniu ich na „liście senioralnej” można zniwelować nierówności w dostępie do nich.

– Jako środowisko lekarzy rodzinnych doceniamy zmiany wprowadzone na obecnej liście darmowych leków dla osób 65+. Został na niej nie tylko obniżony wiek pacjenta, ale także poszerzona została oferta dostępnych preparatów o innowacje, dzięki którym, my lekarze, będziemy mogli skutecznie leczyć większą grupę chorych. Część z naszych pacjentów ma już 2 lub więcej chorób współwystępujących – stosowanie u nich leków na przykład z grupy flozyn, to nie tylko ułatwienie dla pacjenta, oszczędność finansowa, ale także optymalizacja jego leczenia – podkreśla prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Coraz częściej eksperci wskazują na potrzebę holistycznego i zintegrowanego podejścia do leczenia pacjentów, także pod kątem ilości przyjmowanych leków. Wspomniane schorzenia występują często ze sobą tworząc tzw. efekt domina. Ważne jest zatem, aby im przeciwdziałać i wdrożyć właściwe leczenie na wczesnym etapie choroby. Nie zapominajmy także o czynnikach modyfikowalnych, a więc o tym, co możemy zrobić samemu dla swojego zdrowia: właściwe odżywianie, rezygnacja z używek oraz regularny wysiłek fizyczny – chociażby w formie spaceru czy jazdy na rowerze, to gotowy przepis na utrzymanie dobrego zdrowia na wiele lat.

 

Więcej informacji:

Prof. Rajmund Michalski

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki

  1. Wilczy Stok 12, 30-237 Kraków

Tel. +48 608 584 875, email: osod@osod.info

 

 

Informacja prasowa do pobrania

Treść OSMN służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nasza strona internetowa nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia.
OSMN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronie.
Skip to content